Animal Health Regulation

De volgende gegevens gelden in Nederland. Als je in een ander land woont, informeer je best in dat land wat de regels precies zijn.

Per 21 april 2021 wordt de Animal Health Regulation van kracht. Veel blijft zoals het nu ook is. Wel komt er een registratieplicht voor houders van paarden. Ook moeten de verblijfplaatsen van de paarden worden vastgelegd.

De hoofdlijnen zijn (onder voorbehoud van het vaststellen van regelgeving):
1. Een paardachtige moet correct zijn geïdentificeerd (chip en paspoort) en worden geregistreerd in het I&R-systeem.
Dit blijft bijna ongewijzigd. Het aanvraagformulier voor een paspoort wordt gebruikt om de geboorteregistratie van een paard te doen.

2. Inrichtingen waar paardachtigen gewoonlijk verblijven moeten zijn geregistreerd in het I&R-systeem.
De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk als bij de andere diersoorten. Het UBN-begrip is het zelfde voor alle diersoorten. Een manege of pensionstal heeft maar één UBN nodig. De voorwaarden voor een UBN voor andere diersoorten staan op:
Dierlocatie UBN registreren en wijzigen | RVO.nl | Rijksdienst Via deze link kan u een UBN aanvragen voor uw stal of stoeterij.

3. De verblijfplaats van een paardachtige (langer dan 30 dagen) moet correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem. 
Dit is een nieuwe verplichting voor de verantwoordelijke voor een UBN. Het melden lijkt het meest op schaap/geit (aanvoer, afvoer, dood, etc.) Dit kan via een managementpakket, app of mijn.rvo.nl. De houder van het paard kan iemand machtigen om voor hem te melden, zoals het stamboek of een paspoort uitgevende instantie. Mogelijk komen er later (net als bij diersoort varken) aangewezen portalen. Wanneer paarden korter dan 30 dagen ergens verblijven, dan moet dit in de eigen administratie van de houder van het UBN worden bijgehouden.