Geografisch gebied

European Falabella Studbook werd in 2020 opgericht als stamboekvereniging door de vereende krachten van enkele Falabellafokkers. Op 7 februari 2020 werden de statuten bij de notaris vastgelegd.

Op basis van de bestaande reglementen van FSE en het bestaande fokprogramma werden de reglementen en het fokprogramma van EFS vastgesteld. Er werden enkele aanpassingen gedaan in verband met een aantal zaken waar de meeste fokkers bezwaar tegen hadden. De aanvraag tot erkenning als paspoort uitgevende instantie werd bij de RVO in Nederland ingediend, waarna EFS als enige Falabella-stamboek voor de Europese Unie erkend werd.

Ondertussen is het geografisch gebied van EFS uitgebreid naar volgende lidstaten:

  • België (Vlaanderen en Wallonië)
  • Bulgarije
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Italië
  • Polen
  • Portugal
  • Zweden

Als je een Falabella verkoopt aan een fokker binnen de EU maar buiten het erkende geografische gebied en deze wordt EFS-lid, zullen we uitbreiding van geografisch gebied aanvragen. Het voordeel van een erkenning is het makkelijker maken van de handel. In alle lidstaten van de EU gelden dezelfde regels voor handel in raszuivere dieren en voor levende producten daarvan, zoals sperma, eicellen en embryo’s.